Wikia


Raxstraße lijnO E1
Bijwagen in Wien, getrokken door een gelede motorwagen
Ackerstraße lijn1E
Tram met bijwagen in Braunschweig

Een bijwagen of aanhangrijtuig is een tram die niet gemotoriseerd is en zich daardoor niet zelf kan voortbewegen. Een bijwagen moet dus altijd door een motorwagen worden voortgetrokken.Ook kan de bijwagen tussen 2 motorwagens worden geplaatst.Er kunnen passagiers of goederen mee worden vervoerd.

GeschiedenisEdit

Met de komst van de electrische tram eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, werden de bestaande paardentramwagens veelal verder gebruikt als bijwagens achter de nieuwe electrische motorwagens. Toen de trambedrijven groter werden en de oude paardetramrijtuigen aan vervanging toe waren, werden ook op grote schaal voor dit doel gebouwde bijwagens aangeschaft. Van sommige series bijwagens werden er zelfs meer gebouwd dan van de bijbehorende motorwagens. Ook kwam het voor dat een motorwagen meerdere bijwagens trok. Sommige bedrijven hadden ook open bijwagens voor het vervoer op mooie zomerdagen.

NederlandEdit

Met de komst van de gelede tram verdwenen de aparte bijwagens. In Nederland werden de laatste bijwagens in Amsterdam en in Rotterdam buiten dienst gesteld in 1983.

In Den Haag werden de laatste echte bijwagens buiten dienst gesteld in 1965. Vanaf 1974 heeft een serie gemotoriseerde PCC-bijwagens (serie 2100; motorrijtuig zonder bestuurderscabine) dienstgedaan.

In 2010 keerde echter het fenomeen bijwagen voor korte tijd terug in Nederland in de vorm van uit Wien afkomstige gelede bijwagens, die werden gebruikt op de sneltram Utrecht - Nieuwegein, waar ze op spitstramlijn 260 tussen twee gelede motorwagens werden ingezet.

BelgieEdit

Bijwagens worden in België sinds de jaren '80 niet meer gebruikt.

DuitslandEdit

In Bremen en München hebben ook gelede bijwagens dienstgedaan. In Bielefeld zijn recent nog bijwagens aangeschaft die tussen twee motorwagens dienstdoen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.