Wikia


DPMK Košice
Leeg9
Magistrát mesta Košice lijn9 KT8D5
Twee Tatra KT8D5 trams op de halte Magistrát mesta Košice
Autocamping lijn9 T3SUCS
Een Tatra T3SUCS tram op de halte Autocamping
NEW STOP, BOCATIOVA
Route:
Havlíčková
Okresný úrad
Poliklinika Sever
Bocatiova
Námestie Maratónu mieru
Radnica Starého mesta
Amfiteáter
Nová nemocnica
Kino Družba
Magistrát mesta Košice
Bernolákova
Spoločenský pavilón
Kruhový objazd, Trieda SNP
Kruhový objazd, Alejová
Železníky, križovatka
Daňový úrad, Rozvojová
Autocamping
VSS, križovatka
Levočská
Dneperská
Ladožská
Rovníková
Važecká


Flag of Slovakia Košice DPMK

Tramlijnen: 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 9 · R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6 · R7 · R8


Eindpunten: Amfiteáter · Botanická záhrada · DPMK · Havlíčková · Námestie Maratónu mieru · OC Optima · Ryba · Socha Jána Pavla II · Staničné námestie · Važecká · Vstupný areál U. S. Steel


Overige locaties: A Alejová, školy · Astória · Autocamping B Bernolákova D Daňový úrad · Dneperská · Dom umenia H Hlavná pošta · Holubyho I Idanská J Južná trieda č. 125 K Katastrálny úrad · Kino Družba · Krajský súd · Krajský úrad L Ladožská · Levočská · Ludvíkov Dvor M Magistrát mesta Košice · Moldavská, obchodné centrá N Námestie osloboditeľov · Nová nemocnica P Perešská · Poliklinika Sever · Poľov, rázcestie R Radnica Starého mesta · Rovníková S Senný trh · SOŠ automobilová · Spoločenský pavilón · Stará nemocnica T Technická univerzita V Valcovne U. S. Steel · Verejný cintorín · VSS, križovatka Z Zimná · Zimný štadión · Ž Železníky, križovatka


Vozovňa Bardejovská