Wikia20px Odessa
LeegHaltestelle
Odinnadtsataya Stantsiya Fontannoy Dorogi


Flag of Ukraine Odessa 20px

Tramlijnen: 10 · 12 · 13 · 15 · 17 · 26 · 29


Eindpunten: Kulikovo Pole · Lyufsdorf · Odinnadtsataya Stantsiya Fontannoy Dorogi · Odinnadtsataya Stantsiya Lyufsdorskoy Dorogi · Slobodskoy Rynok · Stantsiya Tovarnaya · Tiraspol'skaya Ploshchad' · Vokzal · Yitzhaka Rabina


Overige locaties: S Spusk Marinjesko

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.